Rian Visser

Rian Visser (1966) is een Nederlandse dichter en kinderboekenschrijver. In 2023 ontving ze een Gouden Zwaluw voor haar boek Het geheim van de groene straat (6+) en de bijhorende digibordles. De jury schreef: Het geheim van de groene straat wint de Gouden Zwaluw 2023 als een in alles enthousiasmerend boek waarmee kinderen spelenderwijs worden aangespoord zich in te zetten voor groen in hun eigen omgeving.

Rian: Kinderen zijn van nature creatief. Op school leren ze dat soms af. Ik hou van eigenwijze kinderen, die zelf nadenken en zich durven af te zetten tegen wat volwassenen hen willen leren. Met mijn verhalen wil ik kinderen bewustmaken en inspireren om zelf actie te ondernemen. Schrijven is voor mij een proces van nadenken over (toekomstige) problemen en over mogelijke oplossingen. Wie schrijft creëert een eigen wereld. Ik geef in mijn schoolbezoeken veel aandacht aan creativiteit. Ik denk dat we dat meer dan ooit nodig hebben.

In de serie Robotoorlog (10+) schetst ze een maatschappij waarin techniek een gevaarlijke en overheersende rol speelt. Mogen mensen dieren aanpassen? Wat gebeurt er als ons voedsel vergiftigd raakt of als we digitale communicatie niet meer kunnen vertrouwen? Mensen raken de controle kwijt. Er is echter een groep die zich succesvol verzet en zich richt op de unieke kracht van alles wat leeft en op het belang van de natuur. 

In Het geheim van het verdwenen huis (8+) bezoeken twee meisjes de planeet Versie. Versie lijkt op de aarde, maar er is een belangrijk verschil. De soorten wezens gebruiken een soort kunstmatige intelligentie met de naam Superbrein om met elkaar te communiceren. De belangrijke beslissingen worden samen genomen. Er is dus niet één soort die de macht heeft, zoals op de aarde. Wat betekent dit voor de planeet en de manier waarop de wezens samenleven? Zou zoiets op de aarde ook kunnen? De ijsberen hebben immers ook geen planeet B.

Digibordles van Rian Visser
www.rianvisser.nl