Schrijvers voor toekomst

Een nieuw hoofdstuk voor onze planeet 

Wij geloven dat verhalen een cruciale rol spelen in het creëren van een duurzame toekomst. Verhalen schetsen een beeld van een wereld waarin je liever niet of juist wel wilt leven, en laten je daarover nadenken. Ze kunnen een perspectief bieden op hoe een duurzame toekomst eruit ziet en verbeelden hoe je daar kunt komen. Daarom willen wij de zorg voor het leven op onze planeet actief verbinden aan literatuur.